Agro Biznis Centar Šumadija

Udruženje poljoprivrednika “Agro Biznis Centar Šumadija” je nevladino, neprofitno i nestranačko Udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede.

Najnovije vesti iz sveta poljoprivrede

 • Raspisan prvi IPARD III javni poziv u okviru Mere 1 za izgradnju i opremanje objekata i podizanje proizvodnih i matičnih zasada

  Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, u okviru IPARD III programa raspisan je danas.  Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 23. februara do 24. Članak Raspisan prvi IPARD III javni poziv u okviru Mere 1 za izgradnju i opremanje objekata i podizanje proizvodnih i matičnih zasada se pojavljuje prvo na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Uspostavljanje sistema kontrola rada svih odgajivačkih organizacija u lancu – osnovne, regionalne i glavne

  Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković održala je danas sastanak sa predstavnicima glavne i regionalnih  odgajivačkih organizacija sa teritorije cele Srbije kako bi zajednički utvrdili činjenično stanje kada je reč o broju grla stoke koja su prijavljena u registrima životinja. Ministarka je istakla da je neophodno da se urade temeljne fizičke smotre u cilju Članak Uspostavljanje sistema kontrola rada svih odgajivačkih organizacija u lancu – osnovne, regionalne i glavne se pojavljuje prvo na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Počela isplata po hektaru, produžen rok za prijavu

  Obaveštavamo sve poljoprivredne proizvođače da je rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru produžen do 1. aprila 2024. godine, a danas je počela i isplata te vrste subvencije. Podsećamo poljoprivredne proizvođače da se podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje i za refakciju Članak Počela isplata po hektaru, produžen rok za prijavu se pojavljuje prvo na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Podnošenje zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ove godine subvencioniše najpovoljnije kredite za poljoprivredne proizvođače za koje je u budžetu opredeljeno 1,2 milijarde dinara, a rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar tekuće godine. Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge s najmanje pet Članak Podnošenje zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite se pojavljuje prvo na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Prijavljivanje za podsticaje po hektaru trenutno samo na osnovu vlasništva, zakupa ili komasacije

  Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače da putem platforme eAgrar trenutno nije predviđeno dodavanje posebne Izjave o obrađivanju zemljišta, već osnov za subvencije može biti isključivo samo dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu ili komasaciji. U toku je rad na izmeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koja će omogućiti da se poljoprivrednicima dozvoli upis u eRPG na Članak Prijavljivanje za podsticaje po hektaru trenutno samo na osnovu vlasništva, zakupa ili komasacije se pojavljuje prvo na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 • Расписан први ИПАРД III јавни позив у оквиру Мере 1 за изградњу и опремање обејката и подизање производних и матичних засада

  Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада, у оквиру ИПАРД III програма расписан је данас. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 23. фебруара до 24. Чланак Расписан први ИПАРД III јавни позив у оквиру Мере 1 за изградњу и опремање обејката и подизање производних и матичних засада се појављује прво на Управа за аграрна плаћања.

 • Почела исплата по хектару, продужен рок за пријаву

  Обавештавамо све пољопривредне произвођаче да је рок за подношење захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи од 18.000 динара по хектару продужен до 1. априла 2024. године, а данас је почела и исплата те врсте субвенције. Подсећамо пољопривредне произвођаче да се подношење захтева за подстицаје по хектару биљне производње и за рефакцију Чланак Почела исплата по хектару, продужен рок за пријаву се појављује прво на Управа за аграрна плаћања.

 • Подношење захтева за субвенционисане пољопривредне кредите

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и ове године субвенционише најповољније кредите за пољопривредне произвођаче за које је у буџету опредељено 1,2 милијарде динара, а рок за подношење захтева је 15. октобар текуће године. Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге с најмање пет Чланак Подношење захтева за субвенционисане пољопривредне кредите се појављује прво на Управа за аграрна плаћања.

 • Објављен позив за услугу припреме, штампе, израде, копирања и дистрибуције промотивног материјала кроз ИПАРД Меру 9

  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одељење за управљање ИПАРД програмом спроводи изузету нaбaвку чији je предмет „Услуга припреме, штампе, израде, копирања и дистрибуције промотивног материјала“ кроз ИПАРД Меру 9 Техничка помоћ. Предметна набавка услуге реализује се у поступку изузете набавке (у складу са одредбама члана 11, став 1, тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени Чланак Објављен позив за услугу припреме, штампе, израде, копирања и дистрибуције промотивног материјала кроз ИПАРД Меру 9 се појављује прво на Управа за аграрна плаћања.

 • Пријављивање за подстицаје по хектару тренутно само на основу власништва, закупа или комасације

  Обавештавамо пољопривредне произвођаче да путем платформе еАграр тренутно није предвиђено додавање посебне Изјаве о обрађивању земљишта, већ основ за субвенције може бити искључиво само доказ о власништву, уговор о закупу или комасацији. У току је рад на измени Закона о пољопривреди и руралном развоју која ће омогућити да се пољопривредницима дозволи упис у еРПГ на Чланак Пријављивање за подстицаје по хектару тренутно само на основу власништва, закупа или комасације се појављује прво на Управа за аграрна плаћања.